Skribent och redaktör

Enikö Arnell-Szurkos har arbetat som reporter och redaktör inom dagspress, tidskrifter och fackpress. Inriktningen har främst varit nyhets/gräv-, arbetsmiljö- och vetenskapsjournalistik.

Hör av dig om du vill anlita en kunnig journalist med lång erfarenhet!

Här kommer ett axplock ur 20 års produktion (kommer att uppdateras snart):

UNDERSÖKANDE REPORTAGE En undersökning jag fortfarande är stolt över! Reportaget var nominerat till Fackförbundspressens pris ”Bästa avslöjandet” år 2014: ”Stödet försvinner från fritidshemmen”, tidningen Fritidspedagogik nr 5/2014

TIDNING En tidning jag själv har gjort, från ax till limpa, år 2012. Ett av de roligast projekten hittills i livet att själv få bestämma innehåll, papper, layout, beställa texter, hålla i budget, tryckerikontakter osv. Läs gärna: Ålder&arbete – ett temamagasin från Du&jobbet

GRANSKNING Ett grävjobb som vi, två reportrar på Lärarnas tidning, gjorde tillsammans med Svenska Dagbladet 2015. Roligt att min idé gick att förverkliga genom det här samarbetet. Artiklarna fick stor spridning, även via TT och SVT, och följdes också upp i båda tidningarna. Läs första delen, som publicerades samtidigt i SvD och Lärarnas tidning: Trots lärarbrist – lärare köps ut för tiotals miljoner

BOKKAPITEL har jag också skrivit, på uppdrag av Tillväxtverket/Tema Entreprenörskap och Företagande, år 2012. Väldigt intressant och viktigt projekt. Boken heter ”Att lära av mirakel” och mitt kapitel: ”Socialt företagande – hur social måste man vara? Att arbeta med neuropsykiatriska diagnoser”

DN KULTURDEBATT Den 2 april 2019 skrev jag om journalistik och content marketing: ”Tala klarspråk om lärartidningarna”

VETENSKAPSJOURNALISTIK Jag har skrivit många artiklar om forskning och avhandlingar, i huvudsak inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Här kommer du till en sida med artiklar jag har skrivit för tidningen Forskning&Framsteg – främst om arbetsmiljö- och skolforskning.